slideshow-img

Výuka

Výuka

Vánoční focení u školního betléma - 4. tř.

Publikováno: před dvěma roky


Environmentální výchova

Školní program Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) je zpracován jako dlouhodobý strategický dokument, který je dle potřeb školy pravidelně aktualizován. EVVO zahrnuje činnosti související s poznáváním životního prostředí, zaměřuje se především na vztahy mezi životním prostředím a člověkem.

Pokračování tohoto článku 

Publikováno: před sedmi roky


PROJEKT: Volba povolání v Pardubickém kraji

Naše škola se zapojila do projektu s názvem „Volba povolání v Pardubickém kraji“, který realizuje od listopadu 2009 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje.

Pokračování tohoto článku 

Publikováno: před sedmi roky