Výzva 80

Podpora společného vzdělávání ZŠ Kunčina
Dokončujeme Výzvu Šablony II. V80 číslo projektu:

 

Podpora společného vzdělávání ZŠ Kunčina, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017400

Z finančních prostředků v celkové výši 433 832,00 Kč hradíme tyto aktivity:

  •  Školní asistent – personální podpora ZŠ
  •  Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  •  Projektový den mimo školu