Kontaktní údaje

Tímto seznamem telefonních čísel pro rychlejší orientací na jednotlivá pracoviště chceme přispět k většímu komfortu rodičů našich žáků.
Dovoláte se snáze k těm, se kterými chcete mluvit.