slideshow-img

Naše škola

   

Historie školy v Kunčině

Ke dni 1. 9. 1954 byla zřízena Osmiletá střední škola v Kunčině, okres Moravská Třebová

plak-otevr-skoly-1954
                             Dobový plakát, zvoucí k zahájení provozu nové školy
 

Tím byla rozšířena původně jen národní škola, v níž se vzdělávaly mladší děti. Žáci 2. stupně museli v předcházejících letech dojíždět do Moravské Třebové. Prostory nyní osmileté školy však zůstaly původní a značně nevyhovující, existovalo pouze sedm učeben:
-          čtyři v budově bývalé národní školy (dnes Mateřská škola v Kunčině)
-          dvě v bývalé mateřské škole, tedy v budově č. p. 90 (dům p. Hlavičkové)
-          jedna v Rudém domě (dnes Kulturní dům v Kunčině)
-          tělocvičnu nahrazoval sál Rudého domu
-          jídelna byla umístěna do domu č. p. 54 u kostela (dnes dům Dudíkových)
Do výuky nastoupilo 191 žáků a tento počet se každým rokem zvyšoval. V roce 1959 už navštěvovalo školu 210 žáků. V dubnu téhož roku byla zahájena výstavba nového, moderního školního areálu.

19. 6. 1960 proběhlo slavnostní otevření nové školy
Z plánované výstavby byl zatím dokončen hlavní učební pavilon s osmi třídami a tělocvična s příslušenstvím. Do konce roku byl vybudován byt pro školníka. V srpnu 1961 byla započata výstavba polytechnického pavilonu s jídelnou a postupně bylo budováno školní hřiště. Od 1. 9. 1961 byla výuka rozšířena o 9. třídu. Počet žáků narostl na neuvěřitelných 229.
Naši školu navštěvovaly děti z Kunčiny, počínaje šestým ročníkem dojížděly děti z Nové Vsi. Od roku 1976, kdy došlo ke sloučení obou obcí pod jediný Místní národní výbor v Kunčině, nastupovali žáci z Nové Vsi již od 1. třídy. Na základě uzavřené dohody mezi obcemi Kunčina a Mladějov na Moravě se od roku 2007 stala naše škola spádovou i pro mladějovské děti.
V uplynulých desetiletích stavy žactva velmi kolísaly. Nejvyšší počty žáků byly zaznamenány v 60. letech. V následujících dvou desetiletích se počty žáků pohybovaly nejčastěji mezi čísly 150 – 170. K velkému poklesu došlo v 90. letech. Minimum 105 žáků bylo zaznamenáno ve školním roce 1996/1997. V následujících letech stavy žactva opět pozvolna, avšak trvale narůstaly. V současné době se situace ustálila na úrovni srovnatelné s docházkou na konci 70. let.

 Počet žáků ve školním roce 2016/2017:
Celkem –162 žáků (Kunčina – 81, Nová Ves – 30, Mladějov na Moravě – 45)

Ředitelé ZŠ Kunčina:  
                                   Miroslav Navrátil      1950 – 1974
                                   Jan Berka                1974 – 1991
                                   Miloslava Hutirová    1991 – dosud