Naše škola

Videoprezentace


Historie školy v Kunčině

Ke dni 1. 9. 1954 byla zřízena Osmiletá střední škola v Kunčině, okres Moravská Třebová.

Tím byla rozšířena původně jen národní škola, v níž se vzdělávaly mladší děti. Žáci 2. stupně museli v předcházejících letech dojíždět do Moravské Třebové. Prostory nyní osmileté školy však zůstaly původní a značně nevyhovující, existovalo pouze sedm učeben:

  • čtyři v budově bývalé národní školy (dnes Mateřská škola v Kunčině)
  • dvě v bývalé mateřské škole, tedy v budově č. p. 90 (dům p. Hlavičkové)
  • jedna v Rudém domě (dnes Kulturní dům v Kunčině)
  • tělocvičnu nahrazoval sál Rudého domu
  • jídelna byla umístěna do domu č. p. 54 u kostela (dnes dům Dudíkových)

Do výuky nastoupilo 191 žáků a tento počet se každým rokem zvyšoval. V roce 1959 už navštěvovalo školu 210 žáků. V dubnu téhož roku byla zahájena výstavba nového, moderního školního areálu.

19. 6. 1960 proběhlo slavnostní otevření nové školy.

Z plánované výstavby byl zatím dokončen hlavní učební pavilon s osmi třídami a tělocvična s příslušenstvím. Do konce roku byl vybudován byt pro školníka. V srpnu 1961 byla započata výstavba polytechnického pavilonu s jídelnou a postupně bylo budováno školní hřiště. Od 1. 9. 1961 byla výuka rozšířena o 9. třídu. Počet žáků narostl na neuvěřitelných 229.

Naši školu navštěvovaly děti z Kunčiny, počínaje šestým ročníkem dojížděly děti z Nové Vsi. Od roku 1976, kdy došlo ke sloučení obou obcí pod jediný Místní národní výbor v Kunčině, nastupovali žáci z Nové Vsi již od 1. třídy. Na základě uzavřené dohody mezi obcemi Kunčina a Mladějov na Moravě se od roku 2007 stala naše škola spádovou i pro mladějovské děti.

V uplynulých desetiletích stavy žactva velmi kolísaly. Nejvyšší počty žáků byly zaznamenány v 60. letech. V následujících dvou desetiletích se počty žáků pohybovaly nejčastěji mezi čísly 150 – 170. K velkému poklesu došlo v 90. letech. Minimum 105 žáků bylo zaznamenáno ve školním roce 1996/1997. V následujících letech stavy žactva opět pozvolna, avšak trvale narůstaly. V současné době se situace ustálila na úrovni srovnatelné s docházkou na konci 70. let.

Počet žáků ve školním roce 2016/2017:

Celkem –162 žáků (Kunčina – 81, Nová Ves – 30, Mladějov na Moravě – 45)

Ředitelé ZŠ Kunčina:  

Miroslav Navrátil      1950 – 1974
Jan Berka                 1974 – 1991
Miloslava Hutirová    1991 – dosud


Vzpomínky na pana ředitele Jana Berku

V prosinci si připomínáme nedožitých 90 let pana Jana Berky, ředitele a učitele Základní školy v Kunčině. V listopadu uběhlo 5. výročí od úmrtí paní Aleny Berkové, jeho manželky a zároveň ředitelky Základní školy v Nové Vsi a učitelky v Nové Vsi a v Kunčině. To je vhodná příležitost ke vzpomínkám na tyto důležité osobnosti naší obce na stránkách kunčinského Zpravodaje.

Oslovil jsem některé čtenáře Zpravodaje, kteří se podělili o své vzpomínky, a tak si můžeme společně zavzpomínat. Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto článku, jmenovitě pak doktorce Janě Berkové, knihovnici Martě Alexandrové, ředitelce školy Miloslavě Hutirové, řediteli školy Romanu Tlustošovi, vedoucí střediska česko-německého porozumění Ireně Kuncové a v neposlední řadě bohužel již nežijícímu učiteli a kronikáři Františku Plechovi.


Rok 1967–1968

Stojící zleva: A. Kučerová vychovatelka ŠD, V. Vosičková tř. uč. III. tř., E.Selingerová tř. uč. V. tř., A.Berková tř. uč. I. tř., J. Bártová tř. uč. II. a IV. tř., M.Kejíková tř. uč. VIII. tř., O. Fridrišková tř. uč. VII. tř., L. Selingerová – uklízečka, M. Navrátilová kuchařka, J.Voráčová pomocnice v kuchyni
Sedící zleva: Jan Papežík tř.uč.VI. tř., Jan Berka – zástupce ředitele, Miroslav Navrátil ředitel školy, L.Kejík tř. uč. IX. tř., Miroslav Smolík – učitel VI. – IX tř.


Sraz bývalých žáků v roce 1990 po 20 letech

Sedící zprava: M.Volek, J.Sís, J.Berka, Z.Trnečka, L.Trnečka
Stojící zleva: S.Hutira, M.Nováček, M.Rouš, M.Flajšingrová, A. Šejnoha, V.Alexandrová, L.Nedoma, V.Klváčková, M.Jelínková, J.Matušáková


Partyzánský samopal