Učitelé

Školní rok 2021 – 2022 učitelé
 
1. roč. Mgr. Ilona Vašíčková
2. roč. Mgr. Kateřina Vetrová
3. roč. Mgr. Bc. Adriana Dostálová
4. roč. Mgr. Dagmar Nedvědová
5. roč. Mgr. Lenka Fiebichová
6. roč. Mgr. Matěj Kunc
7. roč. Mgr. Vladimíra Škrabalová
8. roč. Mgr. Iva Richterová
9. roč. Mgr. Zdeňka Kolbábková
 
 
Ostatní učitelé:
 
Mgr. Gabriela Zemanová – učitelka Aj a výchovná poradkyně
Mgr. Ladislav Polák – učitel pověřený zastupováním ředitelky, informatika, účetní

ŠD I. oddělení: Lenka Skácelíková
ŠD II. oddělení: Hana Šolcová
 
 
Asistentky pedagoga:
 
Hana Šolcová, Hana Čonková
 
 
Provozní pracovníci:
 
Školník: Pospíšil Jan
Uklízečky:  Marie Habrmanová, Martina Šabacká, Zlata Ongradiová
 

 
 
Školní jídelna:
 
Vedoucí stravování: Lenka Skácelíková
Kuchařky: Eva Čelková, Květoslava Nováčková