slideshow-img

Učitelé

Školní rok 2020 – 2021 učitelé

Ředitelka školy Mgr. Miloslava Hutirová
       
1.roč. Mgr. Ilona Švábenská
2.roč. Mgr. Dagmar Nedvědová
3.roč. Mgr. Kateřina Vetrová
4.roč. Mgr. Bc Adriana Dostálová
5.roč. Mgr. Vladimíra Škrabalová
6.roč. Mgr. Iva Richterová
7.roč. Mgr. Zdeňka Kolbábková
8.roč. Mgr. TerezaVinklerová
9.roč. Mgr. Matěj Kunc
 

 Ostatní učitelé:

Mgr. Gabriela Zemanová  – učitelka anglického jazyka a výchovná poradkyně
Mgr. Lenka Fiebichová učitelka německého jazyka
Mgr. Ladislav Polák učitel pověřený zastupováním ředitelky, informatika, účetní
ŠD Lenka Skácelíková – vychovatelka školní družiny
 

 

Provozní pracovníci:

ukl-prostr


Jan Pospíšil  školník
Martina Šabacká uklízečka
Marie Habrmanová uklízečka

 

 
Školní jídelna:

talir-jidl


Eva Čelková kuchařka
Květoslava Nováčková pomocná kuchařka
Pavla Foretová uklízečka ŠJ

 

uvazky-2020-2021