Fondy EU

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme: název projektu – Moderní formy výuky ZŠ Kunčina

Aktivity:
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cllil ve výuce na ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Celkové náklady 161 310,00 Kč