slideshow-img

Změny telefonních čísel na jednotlivá pracoviště ZŠ Kunčina.

Sborovna školy :  731 408 832
Školní družina   :  731 407 469
Školník             :  731 417 475 
Školní jídelna    :  605 930 871
Ředitelka školy :  736 767 762
Pevná linka       :  461 318 326
e-mail                :  zs.kuncina@tiscali.cz
 
Polák L. pověřený zastupováním ředitelky
                               737 196 341
Přidáním  telefonních čísel a rychlejší orientací na jednotlivá pracoviště chceme přispět k většímu konfortu rodičů našich žáků.
Dovoláte se snáze k těm, se kterými chcete mluvit.

Dokument lze stáhnout v sekci Dokumenty

                                 Vedení školy


https://mapy.cz/zakladni…