slideshow-img
Zpět  

Změny ke dni 29.5.2020 – postupné uvolňování opatření k nákaze COVID 19.

Publikováno: před dvěma roky


info-nah Podrobnější informace o vyučovaných předmětech, třídnických hodinách, hodnocení  a dalším postupu distančního vzdělávání a poté i předání vysvědčení budou sdělovány průběžně na webu školy a prostřednictvím třídních učitelů.  ilustr-k-info

 

 

 

 

 

 • 8.6.2020 je umožněn vstup do školy žákům 2. stupně ZŠ , budou platit rozvolněná pravidla.
 • Žáci budou ve skupinách do 15.
 • Skupiny nemusí být neměnné.
 • Ve skupinách mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci – podle konkrétních potřeb.
 • Při prvním vstupu do školy žák předloží čestné prohlášení ( na webu školy).
 • Žáci budou i nadále nosit roušku, ve třídě rouška být nemusí, pokud nejde o skupinovou práci a jsou dodrženy rozestupy.
 • Před školu se rouška použije – pokud se nachází žák ve vzdálenosti bližší než 2 metry od dalšího spolužáka.
 • Rodiče do školy nechodí.
 • Učitelé a ostatní zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušku.
 • Při podezření na příznaky COVID 19  u žáka – jsou kontaktováni zákonní zástupci a dítě je jim předáno.
 • Ve škole je dostatek dezinfekce a hygienických potřeb, povrchy jsou dezinfikovány denně.

 

Žáci 2.stupně od 8.6.2020.

 • Mohou nastoupit dle uvážení rodičů, účast je dobrovolná – dne 8.6.2020 – výuka začíná v 7:30.
 • Bude probíráno a opakováno učivo, které bylo zadáno v distančním vzdělávání a objasněny části výuky, které dělají žákům potíže.
 • Frekvence výuky ( tj. počet vyučovaných dnů a hodin v týdnu) bude stanovena až podle počtu žáků, kteří se dostaví, protože se budou vytvářet skupiny žáků -  budou respektovány odjezdy vlaků a autobusů přespolních.
 • Jídelna nevaří.
 • Distanční forma výuky nadále trvá – pro ty, kteří se nezúčastní výuky  ode dne 8.6.2020.
 • Žáci budou mít k dispozici  2  roušky, které si přinesou z domova.

 

Miloslava Hutirová ředitelka školy