slideshow-img
Zpět  

Změna v organizaci školní družiny:

Publikováno: před jedním rokem


skola-sd-zmena-ilustr Základní škola Kunčina, okres Svitavy Telefon: 461318326, mobil 736767762   email: zs.kuncina@tiscali.cz  IČO: 70997861. Od 1.9.2021 bude mít naše škola dvě oddělení ŠD, provoz je stanoven od 11:30 do 16:00 hod.O družinu ráno – podle dotazů mezi rodiči, nebyl zájem, je potřebné mít alespoň 7 žáků/ byli 2/. Žáci, kteří přijíždějí z MT a ti, kteří budou potřebovat, mají možnost čekání na výuku v hale školy.

Družina bude také přestěhována do větší třídy – žáci I. oddělení
/ zde jsou zařazeni žáci 1. roč. a jejich sourozenci/

Druhé oddělení bude tvořeno žáky 2., 3., popř. 4. roč. toto oddělení bude mít prostor v kmenové třídě.

Žádáme rodiče, aby nahlásili svoje děti do ŠD a pokud obdrželi zápisní lístek, aby jej vyplnili a odevzdali vychovatelce. Je třeba nahlásit i obědy. / informace o placení jsou na webu školy/

Vedení školy