slideshow-img
Zpět  

Zápis do 1.ročníku nové informace

Publikováno: před dvěma roky


info-nah Nově vydáváme informace k zápisu do 1.ročníku 2020 – 2021.
Doplňující informace k zápisu do 1. ročníku 2020 – 2021


Informace pouze pro rodiče, kteří doposud nevyplnili Elektronickou přihlášku.


Zápis bude bez přítomnosti dětí. Zápis se tyká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí s odkladem. První třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Ilona Švábenská.


Proběhne pouze formální část zápisu ve dvou krocích:

       1. podání Žádosti o přijetí.

       2. vyplnění ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY


1. Zákonný zástupce vyplní a doručí některým z následujících způsobů vyplněnou Žádost o přijetí:

  • poštou (Základní škola Kunčina 248, 569 24)
  • osobně  – termín dle telefonické domluvy (tel. 731 571 098, Mgr. I. Švábenská) 


2.  Vlastní zápis proběhne tím, že zákonní zástupci vyplní jednoduchý formulář na webu –                  ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO 1. ROČNÍKU ZŠ – odkaz:


https://aplikace.dmsoftware.cz/…laskaZS.aspx


Po vyplnění údajů a odsouhlasení se zpracováním osobních údajů se formulář odešle tlačítkem Odeslat. Elektronická přihláška bude přístupná celý duben, ale prosíme o vyplnění a odeslání do 24. dubna. V případě nejasností s vyplňováním se mohou zákonní zástupci dětí obrátit na vedení školy. 


Po vyplnění a odeslání přihlášky Vám na Vámi uvedený e-mail přijde Žádost o zápis. Zkontrolujte si správnost uvedených údajů. Na žádosti je i Registrační číslo, pod nímž je Vaše dítě evidováno. Pokud budete chtít, můžete doplnit další údaje, podepsat a poslat.


Náhled na elektronickou přihlášku:  
  

 

zapis-2020 Ředitelka školy Mgr. Miloslava Hutirová