slideshow-img
Zpět  

Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Publikováno: před jedním rokem


zapis-prv-ilustr Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků, vzhledem k nepříznivým okolnostem způsobeným epidemií COVID-19 se i v letošním roce bude zápis do prvního ročníku konat bez přítomnosti dětí ve škole.
Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí s odkladem. Budoucí první třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Kateřina Vetrová.
Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit v elektronické podobě. Naše škola umožňuje zákonným zástupcům budoucích žáků 1. ročníku podávání elektronických přihlášek k zápisu v souladu s doporučením MŠMT prostřednictvím webových stránek.

Zápis proběhne ve dvou krocích:

1. Vyplnění ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY (tuto přihlášku vyplní všichni zájemci, i když budou žádat o odklad)
2. Podání ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ (popřípadě ŽÁDOSTI O ODKLAD)

Krok 1:

Zákonní zástupci vyplní jednoduchý formulář na webu – ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO 1. ROČNÍKU ZŠ – odkaz:
https://aplikace.dmsoftware.cz/…ihlaska.aspx?…
       

Po vyplnění údajů a odsouhlasení se zpracováním osobních údajů formulář odešlete tlačítkem Odeslat.

Elektronická přihláška bude přístupná od 1. dubna do pátku 23. dubna 2021. V případě nejasností s vyplňováním se mohou zákonní zástupci dětí obrátit na vedení školy. 

Krok 2:

Zákonný zástupce po odeslání ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY obdrží na e-mail, který uvedl v přihlášce, přílohu „ŽÁDOST O PŘIJETÍ“ (popřípadě „ŽÁDOST O ODKLAD“).

Částečně vyplněnou ŽÁDOST si z e-mailu stáhněte, zkontrolujte si v ŽÁDOSTI správnost uvedených údajů. Pokud budete chtít, můžete doplnit další údaje. Na žádosti je i Registrační číslo, pod nímž je Vaše dítě evidováno.

ŽÁDOST potom vytiskněte, podepište a doručte škole některým z následujících způsobů
 – poštou (Základní škola Kunčina, 569 24 Kunčina 248)
 – vhozením do poštovní schránky na bráně školy


Ke stažení: Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022

Mgr. Ladislav Polák

Náhled na elektronickou přihláškuNáhled na elektronickou přihlášku

Náhled na ŽÁDOST O PŘIJETÍ (Žádost o zápis dítěte)Náhled na Žádost o přijetí