slideshow-img
Zpět  

Žádostí o součinnost

Publikováno: před pěti roky


Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s žádostí o součinnost při řešení problémů s chováním žáků ZŠ na vlakové zastávce v Kunčině a Mladějově.

Žáci, kteří odcházejí z vyučování a nevyužívají dalších aktivit ve škole, ničí majetek OU v Kunčině, rozbíjejí koše a devastují zastávku na nádraží. Zničili malbu, označení zastávky a na koleje pokládají předměty. V poslední době se stalo velkým hitem focení selfie v kolejišti (to si poté umísťují na facebook). Starší žáci využívají zastávku ke kouření.
Žáci Mladějova při čekání na vlak v Kunčině vbíhají do kolejiště ještě před tím, než vlak zastaví, také se nevhodně chovají ve vlaku, pobíhají po vagonech.
Na společné schůzce starostů obou obcí, místostarostů a ředitelky školy bylo dohodnuto, že rodiče budou upozorněni dopisem.  Chování žáků bude monitorováno pracovníky Obce Kunčina a žáci budou ve škole znovu poučeni o chování.

Vzhledem k tomu, že škola nemá žádné možnosti postihu žáků mimo vyučování, budou přestupky hlášeny Policii a Odboru sociální péče o dítě v Moravské Třebové. 


Mgr. Miloslava Hutirová Drahomíra Lišková Bc. Miroslav Kubín
ředitelka školy starostka Mladějova na Moravě  starosta Kunčiny