slideshow-img
Zpět  

Výsledky doplňovacích voleb do ŠKOLSKÉ RADY

Publikováno: před třemi roky


info-nah V pondělí 16. září proběhly ve škole doplňovací volby do školské rady.Zákonní zástupci žáků volili jednoho člena ze tří kandidátů z řad zákonných zástupců.
V tajných volbách byla zvolena paní Magdaléna Šejnohová.

 

Současné složení ŠKOLSKÉ RADY:  
Za zákonné zástupce jsou členy paní Magdaléna Šejnohová a pan Jan Procházka.
Za zřizovatele jsou to paní Jitka Kudrnová a pan Pavel Novotný.
Za pedagogické pracovníky paní Zdeňka Kolbábková a pan Ladislav Polák.

Připravil: Ladislav Polák