slideshow-img
Zpět  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření

Publikováno: před dvěma roky


info-nah Starosta města Moravská Třebová ing. Mička určil  pro oblast ORP –  Základní školu Moravská Třebová, Palackého ulice k zajištění péče o děti zaměstnanců dotčených profesí – tj. zdravotní sestry, lékařky a členky Záchranného systému. Tyto děti budou moci navštěvovat školní družinu zde otevřenou pro tyto případy. Jedná se o děti do 10 let.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření