slideshow-img
Zpět  

ŠKOLA V POHYBU

Publikováno: před dvěma roky


skola-v-pohybu-2019-ilustr Naše škola se v tomto školním roce zaregistrovala do celostátního projektu Škola v pohybu. Projekt je zaměřen na žáky 1. – 3. třídy, a to na tělesnou výchovu.

Ve čtvrtek 28. února 2019 do naší školy přijel pan učitel Komoň, který je zároveň i fotbalovým trenérem mládeže v Moravské Třebové.

Žáci z 1. a 2. třídy v rámci své hodiny TV absolvovali hodinu zaměřenou na všeobecný rozvoj obratnosti. V hlavní části hodiny byli žáci rozděleni do několika skupin a každá z nich plnila své pohybové úkoly. Vlastně šlo o princip tzv. kruhového tréninku s kuželů, basketbalových košů, branek, laviček a trampolínky. Byly používány i různé typy míčů.

 Žáci obou tříd se s nadšením do hodiny zapojili a vyzkoušeli si různé úkoly. Tímto děkujeme i panu učiteli Komoňovi předání dalších námětů do hodin TV.

  

Mgr. Matěj Kunc