slideshow-img
Zpět  

PROJEKT: Volba povolání v Pardubickém kraji

Publikováno: před sedmi roky


Naše škola se zapojila do projektu s názvem „Volba povolání v Pardubickém kraji“, který realizuje od listopadu 2009 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje.

vyuka Cílem tohoto projektu je výrazné posílení zájmu žáků základních škol o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Hlavní aktivitou projektu je organizování exkurzí pro žáky. Žáci navštíví výrobní firmy, kde se názorně seznámí s reálným výrobním prostředím a jednotlivými profesemi.

Tento projekt je pně financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Žáci 8. a 9. ročníku naší školy se již účastnili první exkurze. Podívali se do firmy SOR Libchavy, kde se provádí montáž autobusů. Dále navštívili firmu Velebný & Fam v Ústí nad Orlicí, která se zabývá výrobou vyšívaných vlajek a různých výšivek.

Další exkurze je plánovaná na začátek listopadu, kde navštíví firmu THT Polička a Westvaco Svitavy. Na prosinec je domluvena návštěva SOŠ a SOU technických oborů v České Třebové.

 V roce 2011 budou exkurze pokračovat v dalších vybraných firmách.

Další informace o tomto projektu a jeho akcích z minulého ročníku a akcích tohoto roku najdete na stránkách www.vppk.cz