slideshow-img
Zpět  

PK přijal některá opatření

Publikováno: před dvěma roky


info-nah Základní škola Kunčina, okres Svitavy,
PK přijal některá opatření k situaci kolem nakažení koronavirem / COVID –19/, škola se bude řídit do odvolání pokyny orgánů Hygienické stanice a ostatních příslušných institucí.
 
 
Na webu PK je zřízena infolinka pro rodiče a občany a jsou dodávány informace o průběhu nákazy.
Žádáme rodiče, aby v případě cest do zasažených oblastí informovali školu v případech, že dítě vykáže známky nemoci, posouzení je na příslušném lékaři.

V současné době neplánujeme žádná jiná opatření, než jaká byla uvedena – tj. zvýšená hygiena prostor školy, dodržování hygieny v ŠJ a třídách. Žáci byli učiteli poučeni o nezbytnosti osobní hygieny a jsou k dispozici všechny běžné hygienické pomůcky včetně jednorázových papírových ubrousků a antibakteriálních mýdel.

V souvislosti s aktuální situací byla zřízena speciální infolinka Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pro občany.
Telefon: 602 730 251

Linka je v provozu:
  • v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin
  • o víkendu od 9:00 do 19:00