slideshow-img
Zpět  

Oznámení ředitelky školy – výuka žáků 2. stupně od 8.6.2020.

Publikováno: před dvěma roky


info-nah Výuka bude probíhat ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek, zahájení 8.6.2020Začátek v 7:30 hod.
Žáci si s sebou přinesou Čestné prohlášení.
Výuka bude orientována na hlavní předměty – M, Čj a Cj.
Účast na výuce je dobrovolná, pokračuje distanční výuka pro ty žáky, kteří se výuky ve škole neúčastní.
Výuka v 9. roč. se neuskuteční pro malý počet žáků – bude nadále distanční.
Nadále platí opatření proti koronaviru – tj.  rouška, měření teploty a dezinfekce, třídy jsou k výuce uzpůsobeny.
Budou nadále zohledňovány odjezdy žáků – autobus i vlak.
Jídelna nevaří – svačiny s sebou.
Nejasnosti a dotazy řeší třídní učitelé pomocí známých kontaktů – email, telefon, elektronická ŽK.

 

Miloslava Hutirová řed. školy