slideshow-img
Zpět  

Malí horolezci, anebo výrobci keramiky

Publikováno: před třemi měsíci


ddm-mtreb-2tr-2022-ilustr Ve čtvrtek 24. března 2022 se žáci 2. třídy vypravili brzkým ranním vlakem do DDM v Moravské Třebové.Delší pěší cestu všichni zdárně zvládli. V DDM se druháčci nejdříve řádně posilnili svačinami, aby se jim podařilo zvládnout následující výzvy: vymodelovat ptáčka v keramické dílně a zazvonit na zvonek u vrcholu horolezecké stěny. Obě aktivity se všem velmi líbily a splnily očekávání dětí. Mnozí překonali největší překážku a porazili vlastní strach při lezení. Za svoje sportovní výkony sklidili obdivné ovace od svých spolužáků. Výrobky se žáčkům také velmi podařily. Děti se vracely spokojené a obohacené o nové zážitky. Poděkování patří především Zdeňce Tauerové, která vedla modelování z hlíny, a Martinu Kobylkovi za sportovní část.


Fotografie – DDM Mor-Třebová


Připravila: Ilona Švábenská