slideshow-img
Zpět  

Kartografické a geodetické dny

Publikováno: před třemi roky


kartogr-geodezie-2019-ilustr Na konci září se žáci 2. stupně měli možnost zúčastnit ojedinělé akce pořádané Moravským kartografickým centrem ve Velkých Opatovicích a zástupci univerzit se zaměřením na kartografii, geodézii,  … … důlní měřičství a geologii, geoinformatiku a meteorologii (Masarykova univerzita, Mendlova univerzita, Univerzita obrany v Brně, Vysoká škola báňská, Vysoké učení technické v Brně, Zeměměřičský úřad Praha).

 Na jednotlivých stanovištích si s pomocí odborníků z vysokých škol vyzkoušeli úkoly právě z těchto oborů. Měli možnost pracovat se špičkovou technologií (drony, důlní scaner, GPS, půdní sondy, teodolity – zeměměřičské pomůcky, atd…), plnili úkoly a také navštívili samotné kartografické centrum, kde se nachází unikátní obří reliéfní mapa Moravy a Slezka (100 m2) z přelomu 19. a 20. století. K vidění byla také reprodukce zásadních děl naší kartografické historie, geodetické přístroje a potřeby ke kreslení map a plánů.
Připravila: Zdeňka Kolbábková