slideshow-img
Zpět  

Jak lidé dříve žili a hospodařili

Publikováno: před dvěma roky


vylet-liciborice-2019-ilustr Ve středu 12. 6. 2019 se žáci 1. a 3. třídy vypravili na školní výlet do Babiččina dvorečku v Licibořicích. Nejdříve šli všichni na procházku do obory. 
Po cestě plnili nelehké úkoly a sbírali body. V oboře se naučili krmit koně a muflony. Viděli daňky, pštrosy, pávy, kachny, papoušky, holuby a další živočichy. Naučili se rozlišovat rohy od parohů. Po návratu se rozdělili do tří skupin. Prvňáčci si prošli celý statek a dozvěděli se o něm mnoho zajímavých informací. Prohlédli si staré povozy a předměty. Třeťáci si různé práce vyzkoušeli na vlastní kůži. Dívky se převážně učily zacházet s historickými kuchyňskými potřebami. Chlapci měli hodně práce se zvířaty: krávou, prasetem, kozami, ovcemi, lamami, nutriemi, králíky i drůbeží. Přinesli jim slámu, seno, podestlali kachňatům, nakonec nakrmili a napojili všechno zvířectvo. Nezapomnělo se ani na drobné útraty a nákupy upomínkových předmětů. Na závěr dostal každý účastník perníček.
Pobyt se všem natolik líbil, že bylo velice těžké děti odtrhnout od roztomilých zvířat a přimět je ke zpáteční cestě domů.
   


Připravila: Ilona Švábenská