slideshow-img
Zpět  

Informace pro strávníky

Publikováno: před dvěma roky


info-nah Vážení rodiče, od nového školního roku 2020/2021 přechází naše školní jídelna na bezhotovostní úhradu stravování.Platba se provádí bezhotovostně jednorázovým nebo trvalým příkazem na účet
                                                                    
                 30015–1284758319/0800                                                       
     
variabilní symbol je vždy evidenční číslo strávníka  ( bude Vám posláno přes E- žákovskou knížku ). Do kolonky pro příjemce vepsat jméno žáka .
První úhrada musí být provedena do 22.8. 2020 na měsíc září a vždy každý měsíc do 22.
V případě nezaplacení ve stanoveném termínu, nebude strávníkovi oběd vydán.
Přeplatky na stravném se vracejí na konci školního roku na Váš účet.
Sazby stravného jsou stanoveny vyhláškou podle věkových skupin žáků, do kterých jsou zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určeného věku.

1.9.2010 – 31.8 . 2014       22Kč      doporučená měsíční úhrada  450 Kč

1.9.2006 – 31.8.2010         24Kč      doporučená měsíční úhrada  480 Kč

1.9. 2004  – 31. 8. 2006     25Kč      doporučená měsíční úhrada  500 Kč

Případné dotazy : 732 759 715 , 731 407 469 , e-mail : sj.kuncina@seznam.cz

  1. 1.      Podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel

 

  • Strávník je přihlášen ke stravování po vyplnění přihlášky ke stravování.
  • Přihláška musí být kompletně vyplněná.
  • Žáci i zaměstnanci mají právo odebrat oběd ze školní jídelny, pouze jsou-li přítomni ve škole.
  • Na vrácení stravného má strávník nárok, pokud oběd byl odhlášen včas.
  • Odhlašování obědů do 12,00 hodin.
  • První den nepřítomnosti/nemoci/ je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosičů.
  • Ukončení stravování je nutné oznámit vedoucí školního stravování.
  • V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen
  • Mobil : 605 930 871 pro odhlašování obědů

Lenka Skácelíková