slideshow-img
Zpět  

Informace pro strávníky k provozu školní jídelny

Publikováno: před dvěma roky


info-nah Informace pro rodiče k provozu školní jídelny  • v Rozestupy 1,5m mezi stoly
  • v Maximální počet u jednoho stolu je omezen na 4
  • v Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce/ nyní pouze 1. a 2. třída /
  • v Žáci v distanční výuce si mohou stravu odebrat do jídlonosičů od 23.11.2020
  • v Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

 

Výdej obědů do jídlonosičů

  • Čisté jídlonosiče
  • Povinné roušky v prostorách školní jídelny
  • Dezinfekce rukou před vstupem do školní jídelny
  • Žák si rozdělá jídlonosič na tác a postoupí k výdejnímu okénku
  • Kuchařka vydá oběd a žák si sám složí jídlonosič, tác umístí do vozíku a odchází

 

Rozvrh výdeje obědů

11,25 – 13,00                 1. a 2. ročník

13,00 – 13,30                  žáci v distanční výuce/ jídlonosiče

 

Dodržujte prosím stanovený čas, pokud se dostavíte později, nebude Vám oběd již vydán.


Připravila Lenka Skácelíková