slideshow-img
Zpět  

Informace o ukončení školního roku 2019/2020 pro žáky a rodiče.

Publikováno: před dvěma roky


zvonek-ilustr Školní rok  končí vydáváním vysvědčení dne 30.6.2020. Vysvědčení budou třídní učitelé vydávat od 7:30 do 9:00 hod.Organizaci předávání budou upravovat učitelé podle příchodu žáků do školy, vydávat se bude před školou – hala. – pokud TU nestanoví jinak.

 Vyklizení skříněk je možné od příštího týdne, je možné se domluvit s TU nebo školníkem, podle toho jak se Vám to bude hodit. Pokud nebudete moci přijít v týdnu od 22.6. skříňku můžete vyklidit 30.6. v době vydávání vysvědčení. Klíče odevzdáte TU. Odevzdávají se i knihy vypůjčené ze žákovské knihovny.

Učebnice se nevybírají – odevzdávají je pouze žáci 9. roč. a ti, kteří končí tj. vycházející a budoucí studenti primy.

Třídy se fotí individuálně podle pokynů TU, již proběhlo focení 9. roč.

Upozorňujeme rodiče, že bude nový způsob platby za obědy, podrobné pokyny jste obdrželi od TU, platba na školní rok 2020/2021 musí být provedena do 22.8.2020 na účet školy.

Závěrem děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do distanční výuky v době koronaviru, zejména rodičům žáků, žákům, učitelům a zřizovateli školy. Tato situace byla pro nás všechny nová a zvládli jsme ji dobře, zejména v těchto těžkých chvílích platí, že klidná a konstruktivní komunikace mezi zúčastněnými a podpora má tu největší váhu.

                                                                      Mgr. Miloslava Hutirová ředitelka školy