slideshow-img
Zpět  

Exkurze – prevence drogové závislosti a kriminality

Publikováno: před osmi měsíci


exk-2-st-2021-ilustr Ve středu 10. 11. 2021 se žáci 7., 8. a 9. třídy vypravili na exkurzi, jejímž tématem byla prevence drogové závislosti a kriminality.Program byl připraven na železniční stanici v Moravské Třebové v tzv. vlaku REVOLUTION TRAIN.

V 6 vagónech byly vytvořeny 4 malé kinosály a 8 interaktivních místností, ve kterých se odehrával příběh podle skutečné události. Na osudech pětice mladých lidí děti poznaly, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je zbavit se závislosti. Děti se díky poutavému příběhu mohly vžít do rolí jednotlivých postav. V průběhu vyprávění se pokusily odhadovat další vývoj či navrhovat různá řešení, která by zabránila tragickým důsledkům. Zároveň své vlastní zkušenosti a názory spojené s danou problematikou vyjádřily v zajímavém dotazníku, který všechny děti pečlivě a zodpovědně vyplnily.

Cílem projektu bylo především odradit dospívající žáky od experimentování s různými návykovými látkami.
Program byl zajímavý a velmi působivý, což potvrdily následné reakce a dojmy většiny žáků.

Připravila: Iva Richterová

exk-2-st-2021