slideshow-img
Zpět  

DEN ZEMĚ - 2019

Publikováno: před dvěma roky


hmyzi-hotel-7-trida-ilustr Den Země, tradiční celoškolní projekt, se letos uskutečnil 2. května. Třídní učitelé přichystali pro své žáky mnoho zajímavých aktivit, které se týkaly zejména ochrany živočichů.Hlavním cílem těchto aktivit bylo rozvinout u žáků smysl pro odpovědnost ke všemu živému a poznat, že lidé musí zacházet se zvířaty starostlivě a citlivě. Děti vyhledávaly informace v různých zdrojích, tvořily prezentace a postery, hrály simulační hry, diskutovaly. 7. třída vyrobila hmyzí domeček, který je umístěn v areálu školy.
Žáci 9. třídy vysazovali jehličnany na školním pozemku, šesťáci se věnovali odpadové problematice. Přímo do terénu vyrazila 2. třída.
Je třeba dodat, že Den Země je pomyslnou třešničkou na dortu celoročních aktivit třídních kolektivů v oblasti environmentální výchovy. Témata týkající se životního prostředí jsou nedílnou součástí vyučovacích předmětů napříč vzdělávacími oblastmi.

 

Zdeňka Kolbábková, koordinátor EVVO