slideshow-img

Školní jídelna

cocka-vejce-chleb Prosím, věnujte tomuto odkazu pozornost! 
       
Informace pro strávníky

Výdej obědů pro nemocné do přinesených nádob pouze PRVNÍ den nemoci -  od 11,00 do 11,25 hodin. 
       

Plán vedoucího školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Provozně – sanitační řád školní jídelny 

       


 

Vážení rodiče,

 
Od 1.3.2021 je školní jídelna v provozu bez omezení.

 
Žáci, kteří si dosud odebírali obědy, mohou i nadále.

 
Žáci, kteří se chtějí nově přihlásit k odebírání obědů do jídlonosičů, nechť tak učiní na e-mail: sj.kuncina@seznam.cz nebo na mobil732 759 715 co nejdříve.

 
Výdej obědů: 12,30 – 13,00 hodin

 

Skácelíková Lenka

     jidlo

 

Hmotnost jedné porce v hotovém stavu v gramech 

 Alergeny ve školních jídelnách

Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dne 13.prosince 2014.Dále je zde platná vyhláška č.113/2005 Sb.,o způsobu označování potravin, ve znění pozdějších předpisů- dle § 8,odst. 10.

Od 13.prosince 2014 je povinností školní jídelny informovat strávníka o tom, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergii.
Jedná se o 14 vybraných alergenů.Každý strávník si musí tyto látky hlídat sám.Jídelna má pouze funkci informační, nikoli povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům.
Přítomnost alergenů v pokrmu a nápoji bude označena na jídelním lístku číslem.Seznam alergenů najdete na našich webových stránkách, na nástěnce vedle jídelníčku a ve školní jídelně.

Připravila: Lenka Skáceliková<strong

Seznam alergenů
Zdravý oběd – 2016

Dne 14.6.2016 se ve školní jídelně konala akce pod názvem " ZDRAVÝ OBĚD ". Gastropromotér Zbyněk Diatka, ve spolupráci s kuchařkami školní jídelny, připravil pro děti lososa na másle se špenátovým bulgurem. Akce se vydařia a doufám, že si i všichni pochutnali.

Pokračování tohoto článku 

Publikováno: před pěti roky