slideshow-img

Podpora společného vzdělávání ZŠ Kunčina

logo-eu

Podpora společného vzdělávání ZŠ Kunčinaregistrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009391 

 Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.


 Z finančních prostředků v celkové výši 844.349,– Kč hradíme tyto aktivity:

 - Školní asistent – personální podpora ZŠ

 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 - Projektový den mimo školu

 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

 - Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub

 - Projektový den v ŠD/ŠK

- Projektový den mimo ŠD/ŠK

 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze