slideshow-img

DÚ - 6. třída

6. třída, Interaktivní učebnice Bloggers 2
 - Z 6. tř. – práce č. 1
 - DÚ do 15. 3. Angl. – 3., 5., 6., 7., 9., tř.
 - ČJ 6
 - ČJ – 6. tř. – DÚ 16 – 3
 - ČJ – 6. tř. – zápis – 16 – 3
 - PR 6. tř. – práce č. 1
 - PR 6. tř. – práce č. 2
 - ČJ – 6. tř. – DÚ 18 – 3
 - ČJ – 6. tř. – DÚ – zápis – 18 – 3
 - ČJ – 6. tř. – DÚ 19 – 3
 - F 6. tř. PL1 Převody jednotek objemu
 - DÚ 6. tř. AJ – 2
 - Z 6. tř. – práce č. 2
 - VO 6. tř. výpisek 1
 - VZ 6. tř. výpisky 1
 - ČJ – 6. tř. – DÚ – 20 – 3
 - ČJ – 6. tř. – zápis – 20 – 3
 - F 6. tř. PL2 Objem kapalin
 - DÚ-3 6. tř. AJ
 - DÚ-3 6. tř. AJ PL-1
 - DÚ-3 6. tř. AJ PL-2
 - M 6. tř. úkoly – 1
 - Z 6. tř. práce č. 3
 - ČJ – 6. tř. – zápis – 24 – 3
 - Kroužkovci (zápisek – práce č. 3)
 - D 6. tř. úkoly
 - ČJ – 6. tř. – DÚ – 25,26,27 – 3
 - ČJ – 6. tř. – zápis – 25_3 a 26_3
 - F 6. tř. PL3 Objem pevných těles
 - M 6. tř. úkoly
 - M 6. tř. úkoly – PL1
 - M 6. tř. úkoly – PL2
 - M 6. tř. úkoly – PL3
 - F 6. tř. PL4 Objem
 - Z 6. tř. práce č. 4_opr
 - PR 6. tř. – práce č. 4
 - M 6. tř. úkoly – 30. 3. 2020
 - D 6. tř. úkoly – 2
 - ČJ – 6. tř. – DÚ – 31. 3. až 3. 4. 2020
 - AJ DÚ-4(opr) 6. tř.
 - AJ DÚ-3 6. tř. řešení
 - VO 6. tř. výpisek – 2
 - VZ 6. tř. výpisky 2
 - F 6. tř. PL-5 Objem – opakování
 - M 6. tř. úkoly – 2. 4. 2020
 - F 6. tř. PL-6 – opr
 - PR 6 tř. – práce č. 5
 - Z 6. tř. – práce č. 5
 - M – 6. tř. – úkoly 6. 4. 2020
 - AJ – 6. tř. DÚ-4
 - AJ – 6. tř. DÚ-4 – řešení
 - ČJ 6. tř. 7. 4. – Podstatná jména – souhrn opak.
 - F 6. tř. objem PL-7
 - M – 6. tř. – úkoly 8. 4. 2020
 - VO 6. tř. výpisky 3
 - D 6. tř. úkoly – 3
 - PR 6. tř. – práce č. 6
 - Z 6. tř. práce č. 6
 - M 6. tř. Řešení PS na str. 73–74
 - M 6. tř. úkol 15.4. zápisek DRUHY ČAR
 - VO 6. tř. výpisky 3
 - VZ 6. tř. výpisky 3
 - AJ – 6. tř. DÚ-6
 - F 6. tř. hmotnost PL-8
 - ČJ – 6. tř. – DÚ – 16. a 17. 4. 2020
 - ČJ – 6. tř. – zápis – 16. a 17. 4. 2020
 - F – 6. tř – hmotnost PL-9
 - M 6. tř. úkol 20.4. obvod a obsah
 - Z 6. tř. práce č. 7
 - PR 6. tř. – práce č. 7
 - ČJ 6 DÚ 21. 4.
 - ČJ – 6. tř. – DÚ – 22. až 24. 4. 2020
 - ČJ – 6. tř. – zápis 22. a 23. 4. 2020
 - AJ – 6. tř. DÚ-7
 - M 6. tř. úkol 23. 4. Úhel a jeho velikost
 - M 6. tř. řešení uč. str. 22–23
 - F 6. tř. hmotnost PL-11
 - F 6. tř – hmotnost PL-10
 - ČJ – 6. tř. – DÚ přídavná jména – zaslat zpět
 - M 6. tř. úkoly 27. 4.
 - M 6. tř. řešení PS str. 80
 - VO 6. tř. výpisky 4
 - VZ 6. tř. výpisky 4
 - AJ – 6. tř. DÚ-8
 - AJ – 6. tř. Rip Vinkle vocabulary
 - AJ – 6. tř. Rip Vinkle Ch1 homework
 - PR 6 tř. – práce č. 8
 - Z 6. tř. – práce č. 8
 - F – 6. tř – hmotnost PL-12
 - ČJ 6 DÚ 30. 4.
 - D 6. tř. úkoly – 4
 - PR 6. tř. – práce č. 9
 - VZ 6. tř. řešení (4)
 - ČJ – 6. tř. – zápis – 4. 5. a DÚ 5. 5. 2020
 - M 6. tř. úkoly 29. 4. stupně a minuty
 - M 6. tř. úkoly 5. 5. druhy úhlů
 - F 6. tř. hmotnost PL-13 6. 5. 2020
 - AJ – 6. tř. DÚ-9
 - ČJ – 6. tř. – zápis a DÚ – 7. 5. a 8. 5. 2020
 - M 6. tř. úkoly 11. 5. sčítání úhlů
 - VO 6. tř. výpisky 5
 - VZ 6. tř. výpisky 5
 - PR 6. tř. – práce č. 10
 - Z 6. tř. práce č. 9
 - D 6. tř. úkoly – 5
 - ČJ – 6. tř. – zápis 12. 5. a DÚ – 13. 5. 2020
 - AJ – 6. tř. DÚ-10
 - AJ – 6. tř. legent of the sleepy hollow, vocabulary
 - F 6. tř. PL-14 13. 5. 2020
 - M 6. tř. úkoly 14. 5. sčítání a odčítání úhlů
 - F – 6. tř – PL-15 15.5.2020
 - PR 6. tř. – práce č. 11
 - Z 6. tř. práce č. 10
 - ČJ – 6. tř. – příd. jména – zaslat zpět do 20. 5. 2020
 - M 6. tř. úkoly 19. 5. shodnost
 - F – 6. tř – PL-16 20.5.2020
 - AJ – 6. tř. DÚ-11
 - AJ – 6. tř. legent of the sleepy hollow, vocabulary
 - ČJ – 6. tř. – DÚ – 14 a 15. 5.
 - ČJ – 6. tř. – zápis 14. 5. 2020
 - D-6. tř. Úkoly 6
 - M – 6. tř. – úkoly 21. 5. 2020 shodnost útvarů
 - F – 6. tř – PL-17 22.5.2020 hustota
 - ČJ 6 zápis a DÚ 22. 5. 2020
 - M – 6. tř. – úkoly 25. 5. 2020 osová souměrnost
 - M – 6. tř. – Řešení PS str. 89
 - VO-6. tř. – výpisky 6
 - VZ-6. tř. – výpisky 6
 - ČJ 6 zápis a DÚ 25. 5. 2020
 - PR 6. tř. – práce č. 12
 - AJ – 6. tř. DÚ-12
 - F 6. tř. hustota PL-18 27. 5. 2020
 - ČJ – 6. tř. – DÚ – 27 a 28. 5.
ČJ – 6. tř. – zápis 27. 5. a 28. 5.
 - ČJ – 6. tř. – zápis 29. 5. a 1. 6.
 - AJ – 6. tř. Slovníček k DÚ 12
 - D 6. tř. úkoly – 7
 - M – 6. tř. – úkoly 28. 5. 2020 konstr. útv. osové souměrnosti
 - F 6. tř. hustota PL-19 29. 5. 2020
 - PR 6. tř. – práce č. 13
 - Z 6. tř. práce č. 11
 - ČJ 6 zápis 2. 6. a DÚ 3. 6. 2020
 - VZ-6. tř. – PL kolo řešení
 - F – 6. tř – hustota – PL-20 3.6.2020
 - M 6. tř. úkoly 3. 6. úhly v trojúhelníku
 - ČJ – 6. tř. – zápis 4. a 5. 6. 2020
 - AJ – 6. tř. DÚ-13
 - F 6. tř. PL-21 5.6.2020
 - D 6. tř. úkoly – 8
 - VO 6. tř. výpisky 7
 - VZ 6. tř. výpisky 7
 - M 6. tř. úkoly 8. 6. sčítání a odčítání úhlů
 - AJ – 6. tř. DÚ-13 zadání
 - AJ – 6. tř. DÚ-13
 - AJ – 6. tř. adjectives
 - AJ – 6. tř. adjectives game
 - D 6. tř. úkoly – 9
 - ČJ – 6. tř. – DÚ 9 – 6 a 10. 6.
 - ČJ – 6. tř. – zápisy-souhrn do – 7. 6.
 - M – 6. tř. – úkoly 9.6. rozdělení trojúhelníků podle úhlů
 - F – 6. tř. – PL-22 10.6.2020
 - PR 6 tř. – práce č. 14
 - M – 6. tř. – učivo 11.6. úhly v trojúhelníku
 - F 6. tř. PL-23 12.6.2020
 - ČJ – 6. tř. – DÚ Zájmena – poslat zpět do 16. 6.
 - M – 6. tř. – zápisek 15.6.
 - PR 6. tř. – práce č. 15
 - ČJ – 6. tř. – DÚ Zájmena 2 – poslat zpět do 17. 6.
 - F 6. tř. PL-24 17.6.2020
 - D 6. tř. úkoly – 10
 - M – 6. tř. – zápisek 16.6. těžnice trojúhelníku
 - M 6. tř. zápisek 18. 6. kružnice opsaná
 - F – 6. tř. – PL-25 19.6.2020
 - ČJ 6 zápis 19. a 20. 6.
 - M – 6. tř. – zápisek 22.6. kružnice vepsaná trojúhelníku
 - F – 6. tř. – PL-26 24.6.2020
 - ČJ – 6. tř. – zápis-poslední – 26. 6. 2020