slideshow-img

DÚ - 5. třída

 - DÚ do 15. 3. Angl. – 3., 5., 6., 7., 9., tř.
 - ČJ 5_1
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 16 – 3
 - ČJ – 5. tř. – zápis – 16 – 3
 - M 5. tř. test násobení – odhad výsledku
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 18 – 3
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – zápis – 18 – 3
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 19 – 3
 - DÚ 5. tř. AJ – 2
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 20 – 3
 - DÚ-2 AJ 5. tř. řešení
 - DÚ-3 AJ 5. tř.
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – řešení
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 24_3
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 26 a 27 – 3
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – zápis – 26 – 3
 - Čs 5. tř. práce č. 1
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – řešení 2
 - AJ 5. tř. DÚ-4
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 31. 3. a 1. 4. 2020 opr
 - Cs 5. tř. – práce č. 2
 - ČJ 5 Zájmena – souhrn – opakování
 - AJ – 5. tř. DÚ-5
 - ČJ 5 DÚ 7. 4. – 8. 4.
 - ČJ 5 zápis 7. 4.
 - Čs 5. tř. 5., 6. – 8. 4. 2020
 - M 5. tř. PL 16
 - ČJ 5 DÚ -řešení – 3
 - M 5. tř. PL 17
 - AJ – 5. tř. DÚ-6
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 16.4. zápis 15.4.
 - ČJ 5 Zápis 17. 4. DÚ – 17. 4.
 - M 5. tř. PL 19
 - M – 5. tř. – PL 20
 - M 5. tř. PL 21
 - Čs 5. tř. práce č. 3
Čs 5. tř. karta oblíbeného zvířete
 - AJ – 5. tř. DÚ-7
 - M – 5. tř. – PL 22
 - ČJ 5 DÚ 21. a 22. 4.
 - ČJ 5 zápis 21. 4.
 - M – 5. tř. – PL 23
 - M 5. tř. PL 24
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 23. 4.
 - ČJ – 5. tř. – řešení 4.
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – číslovky – zaslat nazpět
 - M 5. tř. PL 25
 - M 5. tř. PL 26
 - AJ – 5. tř. DÚ-8
 - M – 5. tř. – PL 27 28. 4. 2020
 - M – 5. tř. – PL 28 28.4.2020
 - ČJ 5 DÚ 30. 4.
 - ČJ 5 zápis 29. 4.
 - Čs 5. tř. DÚ 27. 4. – 1. 5.
 - M – 5. tř. – PL 29 30.4.2020
 - M 5. tř. PL 30 4. 5. 2020
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 4. 5. – 6. 5. 2020
 - ČJ – 5. tř. – zápis – 4. 5. – 6. 5. 2020
 - AJ – 5. tř. DÚ-9
 - M 5. tř. PL 31 5. 5. 2020
 - M 5. tř. PL 32 6. 5. 2020
 - ČJ – 5. tř. – zápis 7. 5. a DÚ – 8. 5. 2020
 - M – 5 tř. – PL 33 7. 5. 2020
 - M 5. tř. PL 34 11. 5. 2020
 - AJ – 5. tř. DÚ-10
 - M 5. tř. PL 35 12. 5. 2020
 - ČJ – 5. tř. – řešení 5
 - M 5. tř. PL 36 13. 5. 2020
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 13. 5. a 15. 5. 2020
 - ČJ – 5. tř. – zápis 13. 5. a 14. 5. 2020
 - M 5. tř. PL 37 14. 5. 2020
 - M – 5 tř. – PL 38 15. 5. 2020
 - M -  5. tř. PL 39 18. 5. 2020
 - AJ – 5. tř. DÚ-11
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 19. 5. – 22. 5. 2020
 - ČJ – 5. tř. – zápis 19. 5. a 21. 5.
 - M 5. tř. PL 40 19. 5. 2020
 - M – 5. tř. – PL 41 20.5.2020
 - M – 5. tř. – PL 42 21.5.2020
 - M – 5. tř. – PL 43 22.5.2020 Aritmetický průměr 2
 - ČJ 5 řešení 6
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 26. 5. – 27. 5. 2020
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 28. 5. – 29. 5. 2020
 - M 5. tř. PL 45 26. 5. 2020
 - AJ – 5. tř. DÚ-12
 - AJ – 5. tř. DÚ-12 grammar goals
 - ČJ – 5. tř. – zájmena zaslat nazpět – 3. 6. 2020
 - ČJ 5 DÚ 3. – 5. 6. 2020
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – 10. – 12. 6. 2020
 - ČJ – 5. tř. – zápis 9. 6. 2020
 - ČJ – 5. tř. – zápisy – souhrn do 24. 6. 2020
 - AJ – 5. tř. DÚ-13
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – Slovesa – zaslat zpět do 16. 6. 2020
 - ČJ – 5. tř. – DÚ – Slovesa 2 – zaslat zpět do 18. 6. 2020
 - ČJ – 5. tř. – zápis poslední 26. 6. 2020