Logo základní školy Kuncina

Výsledky voleb do školské rady

info-nahVýsledky voleb do školské rady na období 2018–2020. .{color:darkblue

Školská rada zřízená při naší škole má šest členů. Dva zástupce školské rady jmenuje zřizovatel ze členů obecního zastupitelstva, dva volí zákonní zástupci nezletilých žáků ze svých řad a dva volí pedagogičtí pracovníci naší školy ze sboru učitelů. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin nebo zrušením školské rady.

Do školské rady jsou za zákonné zástupce nezletilých žáků zvoleni

 

– Veronika Benešová

– Jan Procházka

««« Předchozí text: Šťastné a veselé ... Následující text: VÁNOČNÍ DÁRKY Z KERAMIKY »»»

L. Souček | 20. 12. 2017 St 14.05 | Aktualita | trvalý odkaz | tisk | 92x

Design by: Petr Újezdský -UJOSOFT (bobobubo) © 11/2011       Stránky běží na RS2 RC 5.3