Logo základní školy Kuncina

Opatření k zabezpečení budovy školy proti vstupu cizích osob.

vchod-skolyŠkola Kunčina má celkem tři vchody do školy zabezpečeny zámky a intercomy.

Hlavní vchod má dva zvonky na sborovnu a ředitelnu s intercomem. Vedlejší vchod do šaten má samostatný zvonek pro jídelnu a zároveň šatny. Boční vchod má zvonek s intercomem do školní družiny./ pokud nebude ŠD ve své třídě – tělocvična, dílny a podobně/ slouží k přivolání vychovatelky zvláštní telefon do ŠD 737077706.

 

Postup zabezpečení vchodů.:
Hlavní vchod – otevírají ředitel, školník a učitelé na zazvonění.
Vedlejší vchod šatny – otevírají školník a uklízečky, vchod do jídelny kuchařka.
Boční vchod slouží pouze pro rodiče žáků družiny a otevírá vychovatelka.

Všichni ped. pracovníci byli poučeni o otevírání a zavírání školy a oznámení vstupu cizích osob.Cizí osoby vstupují do školy se souhlasem jmenovaných osob a dozoru, který je doprovází k určené osobě. / učiteli, vychovatelce, žákovi/

DOZOR Z ŘAD UČITELŮ A ŠKOLNÍKA FUNGUJE PODLE ROZPISU KAŽDÝ DEN DO KONCE VYUČOVÁNÍ.

Dealeři a neohlášení prodejci nejsou do budovy vpuštěni.
V souladu s dopisem ministra školství bude v blízké době na budovu instalován monitorovací systém, oznámení na MV bylo učiněno v měsíci červnu 2014. Systém byl povolen.

Mgr. Miloslava Hutirová řed. školy

Dne 3.11.2014


dopios-msmt-2014

Napsal L. Souček, tisk, přečteno 316x

Design by: Petr Újezdský -UJOSOFT (bobobubo) © 11/2011       Stránky běží na RS2 RC 5.3