Logo základní školy Kuncina

Ředitelka informuje

ilustrační foto

 

Naše škola


Prohlášení – GDPR
Organizace šk. roku 2018
Upozornění rodičům
Výpis ze školního řádu 2017/2018
Změna učitele
Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy
Zákon č. 101/2000Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Organizace školního roku 2017/2018
Saunování
Zvonění – rozpis vyučovacích hodin
Oznámení o volbě školské rady
Zřizovací listina školské rady
Volba školské rady
Důležité informace pro rodiče
Ovoce do škol
Opatření k zabezpečení budovy školy proti vstupu cizích osob
Kam na školu?


Výzva k podání nabídek
Příloha 1 – položkový rozpočet a tech. spedifikace
Příloha 3 – kupní smlouva
Příloha 4 – krycí list
Článek ve Svitavském deníku Výzva 56 Základní škola Kunčina
Výzva MŠMT: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení.
Výzva 02_16_022 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Projekt Dotkněte se budoucnosti.
Plán Živé zahrady
Plán Živá zahradá na naší škole
Článek ve Svitavském deníku
Školení pro učitele ve dnech volna.
Oznámení ředitelky školy
Dopis rodičům – nádraží


logolink-proj-eu-2017

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků hradíme: název projektu – Moderní formy výuky ZŠ Kunčina

Aktivity:
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Cllil ve výuce na ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Celkové náklady 161 310,00 Kč


Certifikát Fondu Sidus

fond-sidus-2016

Napsal L. Souček, tisk, přečteno 2621x

Design by: Petr Újezdský -UJOSOFT (bobobubo) © 11/2011       Stránky běží na RS2 RC 5.3